ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งานเปิดฤดูการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา

        เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้จัดงานเปิดฤดูการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา ณ ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรนายเอนก จีวะรันต์ อ.กะปง จ.พังงา ในการนี้อาจารย์สายันต์ ปานบุตร อาจารย์โกศล ตึกขาว และนายอภิชัย ช่วยสมบูรณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบ้านบางใหญ่ได้ไปเข้าร่วมในงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น