ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฝึกอบรมการปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์ให้กับนักศึกษา

          เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 จัดฝึกอบรมการปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยมีอาจารย์ราชัน ปัญญาจันทร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 25 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น