ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรือนสาธิตเลี้ยงไก่พื้นเมือง

วชช.พังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี สร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยความร่วมมือของบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาช่วยกันสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
ขั้นตอนการวางแผน

วางโครงสร้างโรงเรือน

ตัวโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง
อวนตาข่ายล้อมรอบตัวโรงเรือน

ประตูทางเข้าโรงเรือน
ไก่พื้นเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น