ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จัดทำและวิพากษ์หลักสูตรเกษตรอินทรีย์

คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมจัดทำและวิพากษ์หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของชุมชน ณ บ้านในหนด หมู่ที่ 4 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรได้แก่ นายเอนก จีวะรัตน์ (เกษตรกรแห่งชาติสาขาไร่นาสวนผสม) เกษตรอำเภอ และผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน ตำบลเหมาะ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เพื่อร่วมกันจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานวิทยาลัยชุมชนพังงาต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น