ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

        ว่าที่ ร.ต.สายันต์ ปานบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น