ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาศักยภาพด้านการทำเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านบางใหญ่

            คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ได้ลงพื้นที่บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เพื่อศึกษาศักยภาพการทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านบางใหญ่ โดยมี อ.นิพนธ์  รัตนอาภรณ์ อ.สายันต์ ปานบุตร และนายโกศล ตึกขาว ทีมงาน พบว่า จากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับทีมงาน การจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปทำเกษตรอินทรีย์นั้น จะต้องทำควบคู่กับงานประจำ คือ อาชีพประมง เมื่อมีเวลาว่างก็จะมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ และควรให้ทีมงานหาวิทยากรมาสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น