ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรี

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการนำคณะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตำบลเหมาะและนักศึกษา วชช.พังงา (สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี) จำนวน 44 คน ไปศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตรอินทรีย์ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น