ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมนักเกษตรอินทรีย์

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร และนายโกศล ตึกขาว ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมโครงการอบรมนักเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเเรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น