ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านในหนด

          คณะทำงานโครงการศูนย์สาธิตการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านในหนด หมู่ที่ 4 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  นำโดย      อ.สายันต์ ปานบุตร อ.วิวัตน์ชัย พิมพ์หอม และอ.โกศล ตึกขาว โดยลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2555 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายคือ จัดทำแผนที่ชุมชน ศึกษาบริบท และศักยภาพของพื้นที่บ้านในหนด
นักวิชาการเกษตร(พี่วีระ) กำลังชี้จุดในแผนที่ชุมชน

สัมภาษณ์คุณประเสริฐเจ้าของบ่อปลา

ทีมงานขมักเขม่นในการทำแผนที่ชุมชน

อ.วิวัตน์ชัย กำลังสัมภาษณ์ KI อย่างเข้าได้เข้าเข็ม

ลุงเขียวกำลังเรียกปลาตัวใหญ่ขึ้นมาให้ทีมงานดู


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น