ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประชุมแกนนำโครงการ

วชช.พังงา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์ผสมผสานวิทยาลัยชุมชนพังงา ในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้วางแผนจัดทำศูนย์สาธิต ณ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ในการนี้จึงได้ประชุมแกนนำในการดำเนินงานโครงการโดยการออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในอำเภอกะปง ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานสวนคุณเอนก จีวรัตน์
บรรยากาศที่ประชุมแกนนำคณะทำงาน


นำเสนอวิธีการลงเก็บข้อมูล

นักวิชาการเกษตรให้คำแนะนำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น